Συγγενείς παθήσεις

Εμφανίζονται κυρίως στα νεογέννητα και στα παιδιά μικρής ηλικίας. Αναφέρουμε μερικές: Λαρυγγομαλακία (75%), το συγγενές διάφραγμα, το υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα, οι λαρυγγοκοίλες, οι συγγενείς στενώσεις και κύστεις.

 

Κλινική εικόνα: Τα βασικά συμπτώματα είναι ο αναπνευστκός συριγμός, η μεταβολή της χροιάς του κλάματος και δυσχέρεια κατά τον θηλασμό λόγω δυσκολίας της αναπνοής του παιδιού.