Εμβοές ώτων

Είναι η αίσθηση της ακοής διαφόρων ήχων ή θορύβων, μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Πρόκειται για σύμπτωμα και όχι για πάθηση. Διακρίνοται σε υποκειμενικές, σε αντικειμενικές , μυογενείς, κεντρικές, περιφερικές και αγγειακές.

 

Μπορούν να συσχετιστούν με συστηματικές παθήσεις (αρτηριακή υπέρταση, φάρμακα, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, αναιμία κλπ). Στο 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς αναφέρουν προηγούμενη έκθεση σε υψηλούς θορύβους.

 

Αντιμετώπιση - θεραπεία: Είναι παρηγορική συμπτωματική βασισμένη στην χορήγηση των φαρμάκων και τη χρήση ακουστικών μέσων για την επικάλυψη των εμβοών (ακουστικά βαρυκοΐας ή άλλο). Τελευταία εφαρμόζεται ευρύτατα το Re-training θεραπευτική αγωγή.