Γενικά περί λάρυγγα

Ανατομία του Λάρυγγα: Όργανο της φώνησης, αποτελείται από χόνδρους, συνδέσμους, υμένες και μύες. Οι χόνδροι του λάρυγγα είναι ο θυρεοειδής χόνδρος, ο κρικοειδής χόνδρος, η επιγλωττίδα, οι κερατοειδής χόνδροι, οι αρυταινοειδείς χόνδροι και οι σησαμοειδείς χόνδροι. Οι χόνδροι αυτοί αρθρώνονται μεταξύ τους και συνδέονται με μύες, υμένες και συνδέσμους αποτελώντας το όργανο της φώνησης η οποία πραγματοποιείται μέσω των φωνητικών χορδών.

 

Η εξέταση του λάρυγγα για τον έλεγχο των παθήσεων του γίνεται με έμμεση λαρυγγοσκόπηση η οποία πραγματοποιείται με καθρεφτάκι ή με ενδοσκόπιο.

 

Οι επεμβάσεις, με μερικές εξαιρέσεις για την διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθήσεων του λάρυγγα, γίνονται με την άμεση λαρυγγοσκόπηση η οποία πραγματοποιείται με την χρήση μικροσκοπίου.