Ρινορραγία-Επίσταξη

Επίσταξη είναι η μικρή ρινόρροια αίματος, ενώ η ρινορραγία είναι η απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος.

 

Αίτια: Τοπικά ή Γενικά.

 

α) Τοπικά: 1. Ρήξη λεπτών αγγείων του ρινικού διαγράγματος (κηλίδα Kiesselbach), 2. Αιμορραγικός πολύποδας, 3. Ιδιοπαθής, 4. Ξένα σώματα, 5. Καλοήθεις όγκοι της μύτης, 6. Κακοήθεις όγκοι της μύτης και 7. Κατάγματα ρινός και προσώπου.

 

β) Γενικά: 1. Εμπύρετα ιογενή και μικροβιακά νοσήματα, 2. Διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος (αιμορροφιλία, θρομβοπενία, νόσος Willebrand, νόσος Waldenstrom), 3. Μικροαγγειίτιδες, 4. Παθήσεις του αίματος (λευχαιμία), 5. Ενδοκρινικές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, φαιοχρωμοκύτωμα) και 6. Νόσος των Osler-Weber-Rendu (κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία).

 

Αντιμετώπιση: Στην επίσταξη η αντιμετώπιση γίνεται από τον ίδιο ασθενή. Στην ρινορραγία η αντιμετώπιση γίνεται από ειδικό ιατρό και συνίσταται σε καθαρισμό της μύτης από το αίμα και σε πρόσθιο ή οπίσθιο πωματισμό.