Υπερτροφίες

Α. Υπερτροφία της φαρυγγικής αμυγδαλής (αδενοειδής εκβλαστήσεις-κρεατάκια): Πάθηση πολύ συχνή στα παιδιά. Προκαλεί δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής με αποτέλεσμα την έναρξη στοματικής αναπνοής και ροχαλητού κατά την νύχτα. Αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση εκκριτικής ωτίτιδας.

 

Κλινική εικόνα: Χαρακτηριστικό προσωπείο του παιδιού το αδενοειδές προσωπείο, ρινική απόφραξη, στοματική αναπνοή, ελάττωση της όρεξης και υποτροπιάζουσες ωτίτιδες. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το σύνδρομο υπνικής άπνοιας των παιδιών.

 

Αντιμετώπιση: Είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική και ονομάζεται αδενοτομή. Η αδενοτομή αντενδείκνυται μόνο σε παιδιά με υπερωιοσχιστία.

 

Β. Υπερτροφίες παρατηρούνται και στις παρίσθμιες αμυγδαλές, τις γλωσσικές αμυγδαλές, τις σαλπιγγικές αμυγδαλές και τις πλάγιες φαρυγγικές δέσμες. Η αντιμετώπισή τους είναι συντηρητική σε πολλές περιπτώσεις. Μόνο στην υπερτροφία των παρίσθμιων αμυγδαλών, αν παρατηρείται δύσπνοια ή κακοσμία στόματος, συνίσταται χειρουργική εξαίρεση.