Γενικά περί φάρυγγα

Ανατομία του φάρυγγα: Ο φάρυγγας είναι ένας μυϊκός σωλήνας ο οποίος ξεκινάει πίσω από την μύτη και το στόμα και αποτελεί την κοινή αρχή του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Χωρίζεται σε 3 μοίρες: 1. Ρινοφάρυγγας (πίσω από την μύτη), 2. Στοματοφάρυγγας (πίσω από το στόμα) και 3. Λαρυγγοφάρυγγας (πίσω από τον λάρυγγα).

 

Στον Ρινοφάρυγγα βρίσκεται η λεγόμενη φαρυγγική αμυγδαλή η οποία στα παιδιά όταν είναι υπερπλαστική οδηγεί στην εμφάνιση αδενοειδών εκβλαστήσεων κοινώς κρεατάκια. Ο Στοματοφάρυγγας μπροστά αφορίζεται από την μαλθακή υπερώα και την σταφυλή επάνω και από την βάση της γλώσσας κάτω. Στον στοματοφάρυγγα περιλαμβάνεται μέρος της φαρυγγικής αμυγδαλής, οι πλάγιες φαρυγγικές δέσμες και οι παρίσθμιες αμυγδαλές που βρίσκονται στους αμυγδαλικούς βόθρους. Ο Λαρυγγοφάρυγγας αποτελεί συνέχεια του στοματοφάρυγγα και την είσοδο στον οισοφάγο.

 

Μέρος όλου του φάρυγγα είναι ο λεμφικός δακτύλιος του Waldeyer ο οποίος αποτελείται από τις παρίσθμιες αμυγδαλές, την φαρυγγική αμυγδαλή, τις γλωσσικές και τις εφσταχιανές αμυγδαλές που γύρω από το στόμιο των ευσταχιανών σαλπίγγων.

 

Ο ρόλος του δακτυλίου είναι καθαρά αμυντικός, προστατεύει το στόμα, τον φάρυγγα, τον αναπνευστικό και πεπτικό σωλήνα.