Υπηρεσίες ιατρείου

Οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται στο ιατρείο είναι:


-ρινοσκόπηση (πρόσθια  και  οπίσθια με ενδοσκόπιο)


-ωτοσκόπηση (απλή, ενδοσκοπική και με μικροσκόπιο)


-λαρυγγοσκόπηση (απλή  και  ενδοσκοπική)


-ακουομέτρηση


-τυμπανομέτρηση


-μικρές  χειρουργικές  επεμβάσεις υπό  τοπική  αναισθησία  που  δεν  απαιτούν  άσηπτες  συνθήκες.