Χρόνια αμυγδαλίτιδα

Πρόκειται για χρόνια φλεγμονή των αμυγδαλών. Οι αμυγδαλές μπορεί να είναι ατροφικές ή υπερτροφικές.

 

Αίτια: Κυρίως από Gram (+) μικρόβια όπως ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος,, ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας, ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, αναερόβια μικρόβια και οι ιοί.

 

Κλινική εικόνα: Πόνος κατά την κατάποση, αίσθημα ξένου σώματος στον φάρυγγα, κακοσμία στόματος, ομιλία δίκην «καυτής πατάτας». Από τις διαγνωστικές εξετάσεις μας βοηθούν η γενική αίματος, η ΤΚΕ (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών), η CRP, τίτλος ASTO και από τις βιοχημικές εξετάσεις η SGOT και η GPT.

 

Επιπλοκές: Α. Περιαμυγδαλικό απόστημα (ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί και με δυσκολία ανοίγει το στόμα), Β. Ενδοαμυγδαλικό απόστημα, Γ. Οπισθοφαρυγγικό απόστημα, Δ. Πλαγιοφαρυγγικό και Ε. Συστηματικές επιπλοκές όπως Ρευματικός πυρετός και Σπειραματονεφρίτιδα.

 

Αντιμετώπιση: Είναι μια και μοναδική, η χειρουργική εξαίρεση των αμυγδαλών.