Κατάγματα ρινός

Συνήθως αφορά τα ρινικά οστά και είναι απότοκος ατυχήματος ή τραυματισμού από θλόν όργανο.

 

Κλινική εικόνα: Στην απλή ακτινογραφία ρινικών οστών διακρίνεται το κάταγμα.

 

Αντιμετώπιση: Με κατάλληλους χειρισμούς αποκατάσταση του κατάγματος. Αν κατά την αποκατάσταση προκύψει ρινορραγία, πωματισμός της μύτης.