Όγκοι εξωτερικής μύτης

1. Καλοήθεις όγκοι: Ρινόφυμα (κυρίως στους ηλικιωμένους και στην κορυφή της μύτης), Σπίλος και Αιμαγγειώματα.

 

2. Κακοήθεις όγκοι: Καρκίνωμα ή επιθηλίωμα, διακρίνεται σε βασικό κυτταρικό και ακανθοκυτταρικό και προκαλείται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Απαντάται πιο συχνά σε ηλικιωμένους ανω των 60 ετών, σε γεωργούς, ψαράδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

 

3. Κακοήθες μελάνωμα: προκαλείται από την έκθεση στον ηλιακή ακτινοβολία, είναι κακοηθέστατο αλλά ευτυχώς σπάνιο, πιο συχνό στις γυναίκες της λευκής φυλής μέσης ηλικίας. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί ιστολογικοί τύποι και όσον αφορά στην εξέλιξή τους λαμβάνονται υπόψη οι ταξινόμησεις κατά Clark και κατά Breslow οι οποίες δείχνουν την σε βάθος επέκταση του μελανώματος.

 

Αντιμετώπιση: Σε όλες τις περιπτώσεις καλοήθων και κακοήθων όγκων συνίσταται η χειρουργική εξαίρεση επί υγειών ορίων και βιοψία. Αν υπάρχει κακοήθεια, ακολουθείται περαιτέρω αντιμετώπιση ακτινοθεραπευτικώς ή χημειοθεραπευτικώς.