Όγκοι ρινικών θαλάμων & παραρρίνιων κόλπων

Καλοήθεις όγκοι: Το θήλωμα είναι όγκος του βλεννογόνου της ρινικής θαλάμης. Το οστέωμα είναι όγκος του οστίτη οστού είτε της ρινικής θαλάμης είτε των παραρρινίων κόλπων. Το Σύνδρομο Gardner ή Σύνδρομο Fritzgerald- Gerald είναι κληρονομικό και πρόκειται για πολλαπλά οστεώματα. Συνήθως αυτοί έχουν πολυποδίαση εντέρου. Η ινώδης δυσπλασία αφορά στην αντικατάσταση του φυσιολογικού οστίτη ιστού από ινώδη συνδετικό ιστό.

 

Κακοήθεις όγκοι: Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο που είναι το συνηθέστερο είναι πιο συχνά στο ιγμόριο άντρο και πιο συχνό στους άντρες. Το αδενοκαρκίνωμα είναι πιο συχνό σε μαραγκούς, επιπλοποιούς και ειδικότερα σε εργαζόμενους που εισπνέουν τοξικές ουσίες. Το αδενοκυστικό καρκίνωμα προέρχεται από μικρούς σιαλογόνους αδένες της περιοχής. Το αισθησιονευροβλάστωμα προέρχεται από το οσφρητικό επιθήλιο. Το σάρκωμα είναι σπάνιο αλλά με κακή πρόγνωση σε άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας και τέλος το κακοήθες μελάνωμα το οποίο είναι σπανιότατο.

 

Αντιμετώπιση: Σε όλες τις περιπτώσεις συνίσταται η χειρουργική εξαίρεση των όγκων και βιοψία. Εξαιρούνται το οστέωμα, η ινώδης δυσπλασία και το σύνδρομο Gardner. Σε περίπτωση θετικής βιοψίας για κακοήθη όγκο γίνεται σταδιοποίηση του όγκου και περαιτέρω αντιμετώπιση με ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. Η σταδιοποίηση γίνεται κατά το σύστημα T.N.M.