Γενικά περί σιαλογόνων αδένων

Οι σιαλογόνοι αδένες διακρίνονται σε μείζονες και ελάσσονες. Οι ελάσσοντες είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την στοματική κοιλότητα. Οι μείζωνες είναι οκτώ: δυο παρωτίδες, δυο υπογνάθιοι, δυο υπογλώσσιοι και δυο υπογενείδιοι.