Κακοήθεις όγκοι σιαλογόνων αδένων

Είναι πιο σπάνιοι. Μερικοί από αυτούς είναι πολύ επιθετικοί και μέχρι να διαγνωστούν προκαλούν επιπλοκές, όπως παράλυση του προσωπικού νεύρου λόγω διήθησης και μεταστάσεις. Αν είναι ψηλαφητοί, είναι σαν σκληρή ανώδυνη ακίνητη μάζα.

 

Η διάγνωσή τους γίνεται με απεικονιστικό έλεγχο και βιοψία η οποία μπορεί να γίνει είτε με βελόνα, είτε ανοιχτή βιοψία χειρουργική όπου εκεί αφαιρείται όλος ο όγκος και ο αδένας αν χρειαστεί.

 

Αντιμετώπιση: είναι χειρουργική και αν χρειαστεί μπορεί να ακολουθήσει χημειοθεραπεία.