Φλεγμονές σιαλογόνων αδένων (Σιαλαδενίτιδα)

Αφορά όλους τους αδένες αλλά περισσότερο την παρωτίδα (επιδημική παρωτίτιδα).

 

Αίτια: βλεννοιοί και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος.

 

Κλινική εικόνα: Πόνος, φλεγμονώδης διόγκωση του πάσχοντος αδένα και πυρετός.

 

Αντιμετώπιση: Είναι συντηρητική και αν η διαπύηση με τους μικροοργανισμούς που προαναφέραμε οφείλεται σε απόφραξη του εκφορητικού πόρου του αδένα από λίθο τότε αντιμετωπίζεται χειρουργικώς.