Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων

Σιαλολιθίαση: είναι η δημιουργία λίθου μέσα στον αδένα ή στον εκφορητικό πόρο συνήθως από καθίζηση της σιάλου λόγω αδράνειας του αδένα ή παρατεταμένης ξηροστομίας. Πιο συχνά αφορά στην παρωτίδα και στον υπογνάθιο αδένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μονήρη λίθο.

 

Κλινική εικόνα: Επώδυνη διόγκωση του λεμφαδένα, ερυθρότητα στο δέρμα γύρω από τον αδένα, εκροή πύου από τον πόρο του πάσχοντος αδένα και κακοσμία στόματος. Αντιμετώπιση: Είναι συντηρητική.