Παιδική βαρυκοΐα

Η βαρυκοΐα που εκδηλώνεται στην νεογνική ή βρεφική ή παιδική ηλικία οφείλεται συνήθως σε βλάβη του στατικοακουστικού νεύρου της ακοής.

 

Η κληρονομική βαρυκοΐα οφείλεται σε γενετικές ανωμαλίες. Η συγγενής βαρυκοΐα παρατηρείται συνήθως σε διάφορα συγγενή σύνδρομα, μπορεί όμως να οφείλεται και σε νόσους της εγκύου κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης (ερυθρά κ.α).

 

Υπεργενετική βαρυκοΐα οφείλεται σε πρόωρη γένεση του εμβρύου ή σε τραυματισμό κατά την διάρκεια του τοκετού.

 

Η επίκτητη παιδική βαρυκοΐα οφείλεται σε: 1) μηνιγγίτιδα, 2) κάκωση της κεφαλής, 3) ακουστικό τραύμα, 4) ιώσεις, 5) σοβαρό τραυματισμό της τυμπανικής μεμβράνης και 6) ωτοτοξικά φάρμακα.

 

Στο 40% των περιπτώσεων η παιδική βαρυκοΐα είναι αγνώστου αιτιολογίας.

 

Διαγνωστκές μέθοδοι εξέτασης: ωτοακουστικές εκπομπές και προκλητά δυναμικά.