Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος (Ίλιγγος θέσης & μετάθεσης)

Νόσος αγνώστου αιτιολογίας (ιδιοπαθής). Ευθύνεται για το 20% των ασθενών με ίλιγγο.

 

Κλινική εικόνα: Διάρκεια των επεισοδίων ιλίγγου 10-20’’ που εκλύονται με την αλλαγή της θέσεως της κεφαλής ή του σώματος. Παρατηρείται αυτόματος νυσταγμός που διαρκεί όσο ο ίλιγγος. Δεν παρατηρείται βαρυκοΐα.

 

Παθογένεια: Υπάρχουν 2 θεωρίες της κυπελιολυθίασης και της καναλολυθίασης. Ουσιαστικά πρόκειται για παρεκτόπιση των ωτολίθων του ελλειπτικού κυστιδίου μέσα στην ενδόλεμφο.

 

Διάγνωση: Διαπίστωση του νυσταγμού, θετική δοκιμασία Dix-Hallpike.

 

Θεραπεία: Φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει, τα χορηγούμενα φάρμακα είναι για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Επίσης με την εφαρμογή των χειρισμών κατά Epley και κατά Semont.