Γενικά περί αυτιού

Το αυτί είναι τo όργανο της ακοής και της ισορροπίας.

 

Αποτελείται από 2 τμήματα: α) το περιφερικό και β) το κεντρικό.

 

Το περιφερικό τμήμα αποτελείται από: α) το έξω αυτί (πτερύγιο και έξω ακουστικός πόρος), β) το μέσο αυτί (κοίλον τυμπάνου και τυμπανοοσταριώδες σύστημα) που φτιάχνουν το σύστημα αγωγής του ήχου και γ) το έσω αυτί (κοχλίας, ημικύκλιοι σωλήνες, αίθουσα και λαβύρινθος) που φτιάχνουν το σύστημα ακοής και ισορροπίας.

 

Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από την α) ακουστική και την β) αιθουσαία οδό, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, συνθέτοντας την VIII εγκεφαλική συζυγία το Στατικοακουστικό Νεύρο, που μεταφέρει τα νευρικά ερεθίσματα (ακουστικά και στατικά) από το περιφερικό τμήμα προς αποκωδικοποίηση στον εγκέφαλο.