Ξένα σώματα του λάρυγγα & της τραχείας

Πιο συχνά τα ξένα σώματα εισβάλλουν στον λάρυγγα των παιδιών και στην συνέχεια στην τραχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο λάρυγγας στα παιδιά είναι πιο ψηλά σε θέση και πιο μαλακός. Συνήθως πρόκειται για ξηρούς καρπούς, κέρματα, κουμπιά, παιχνίδια και άλλα μικροαντικείμανα.

 

Κλινική εικόνα: Δύσπνοια με συριγμό και σιελόρροια. Απαραίτητη είναι η ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας σε περίπτωση που το αντικείμενο έχει περάσει τον λάρυγγα και μπορεί να εισέλθει είτε στην τραχεία είτε στον οισοφάγο που βρίσκεται πίσω από τον λάρυγγα.

 

Αντιμετώπιση: Σε περίπτωση που το σώμα βρίσκεται στον λάρυγγα ή στην τραχεία και είναι ψηλά μπορούμε να κάνουμε τον χειρισμό Heimlich. Εάν είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο η αφαίρεση του σώματος γίνεται βρογχοσκοπικά. Εάν το σώμα βρίσκεται στον οισοφάγο, σε περίπτωση που είναι ψηλά γίνεται οισοφαγοσκόπηση, σε περίπτωση που είναι χαμηλά γίνεται εισαγωγή και αναλόγως του αντικειμένου περιμένουμε να δούμε αν κατεβαίνει στον γαστρεντερικό σωλήνα. Αν είναι λείο θα αποβληθεί με την αφόδευση του παιδιού ενώ, σε αντίθετη περίπτωση καθώς και στην κατάποση μπαταριών γίνεται γαστροσκόπηση και αφαίρεση του αντικειμένου.