Κακοήθη νεοπλάσματα του λάρυγγα

Α. Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο: Παρατηρείται πιο συχνά σε άντρες ηλικίας μεταξύ 50-70 ετών.

 

Αιτιολογικοί παράγοντες: Κάπνισμα, γενετικοί παράγοντες, οι ιοί HPV και HBV, το αλκοόλ και η ακτινοβολία. Μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις του λάρυγγα.

 

Κλινική εικόνα: Ανάλογα της εντοπίσεως και ανάλογα του μεγέθους τους παρατηρούνται σε διάφορο βαθμό βραχνάδα της φωνής επιδεινούμενη, δύσπνοια, αιμόπτυση, αίσθημα ξένου σώματος στον λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και αν είναι πολύ μεγάλος φαίνεται η μάζα στον τράχηλο (λαιμός). Στην αξονική τομογραφία μπορεί να παρατηρηθούν μεταστάσεις οι οποίες προκύπτουν λόγω της συνέχειας των ιστών, αιματογενώς ή λεμφογενώς.

 

Αντιμετώπιση: Συνίσταται βιοψία και αναλόγως της βλάβης υπάρχουν διάφοροι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων. Σε μερικές περιπτώσεις συνίσταται η θεραπεία με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

 

Β. Ακροχορδονώδες καρκίνωμα ή Verrucous carcinoma: Είναι κακοηθέστερο από το καρκίνωμα του λάρυγγα, είναι πιο σπάνιο, μεγαλώνει αργά, δεν επεκτείνεται έξω από τον λάρυγγα και δεν προκαλεί μεταστάσεις.

 

Κλινική εικόνα: Βραχνάδα φωνής.

 

Αντιμετώπιση: Βιοψία και χειρουργική αφαίρεση.