Καλοήθη νεοπλάσματα του λάρυγγα

Α. Μονήρες θήλωμα των ενηλίκων: είναι εξωφυτικός σχηματισμός που εντοπίζεται στο πρόσθιο ημιμόριο των φωνητικών χορδών. Η αιτιοπαθογένειά του σχετίζεται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Είναι πιο συχνό στους άντρες.

 

Κλινική εικόνα: Βραχνάδα φωνής.

 

Αντιμετώπιση: Χειρουργική αφαίρεση γιατί στο 10% υποτροπιάζει σε καρκίνο του λάρυγγα (προκαρκινωματώδης κατάσταση).

 

Β. Πολλαπλή θηλωμάτωση του λάρυγγα ή νεανικό θήλωμα: Οφείλεται κατ’εξοχήν στον ιό HPV και μεταφέρεται από την προσβεβλημένη μητέρα στο νεογέννητο κατά την διάρκεια του τοκετού.

 

Κλινική εικόνα: Χαρακτηριστική βραχνάδα του παιδιού και δύσπνοια.

 

Αντιμετώπιση: Τα νεανικά θηλώματα υποτροπιάζουν και απαιτούν επανεπεμβάσεις χωρίς να εξαλλάσονται σε καρκίνο.