Κακώσεις του λάρυγγα

Πρόκειται για τραυματισμούς οι οποίοι διακρίνονται σε ανοιχτούς και κλειστούς. Οι κλειστοί τραυματισμοί προκαλούνται επί του λάρυγγα ή με την επίδραση εξωτερικά στον τράχηλο (λαιμός) αμβλέων οργάνων και κατά τον στραγγαλισμό ή διαστοματικά από όργανα που μπορούν να εισέλθουν στον λαιμό (διασωλήνωση). Οι ανοιχτοί τραυματισμοί είναι αυτοί στους οποίους έχουμε και λύση των υπερκείμενων ιστών, δέρμα και μύες και συνήθως είναι θανατηφόροι γιατί μπορεί να τρωθούν μεγάλα αγγεία του τραχήλου του λαιμού όπως η καρωτίδα αρτηρία.

 

Άλλες κακώσεις είναι τα εγκαύματα που προκαλούνται από την εισπνοή ερεθιστικών και θερμών αερίων και την κατάποση καυστικών και χημικών υγρών. Κακώσεις στον λάρυγγα μπορούν να προκληθούν επίσης και με την επίδραση της ακτινοβολίας.

 

Κλινική εικόνα: Αλλαγή της χροιάς της φωνής (βραχνάδα), δύσπνοια, βήχας, δυσκολία στην κατάποση και αιμόπτυση.

 

Αντιμετώπιση: Μερικές κακώσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά και μερικές χειρουργικά.