Παθήσεις στοματικής κοιλότητας

Όσον αφορά στην στοματική κοιλότητα μας ενδιαφέρουν παθήσεις των χειλέων, της γλώσσας, της σταφυλής και του βλεννογόνου του στόματος.

 

Χείλη: Α. Συγγενείς δυσπλασία χειλεοσχιστία (λαγόχειλο), χειλεοϋπεροιοσχιστία (λυκόστομα). Β. Φλεγμονές των χειλέων: Χειλίτιδα, δοθιήνας άνω χείλους, απλός έρπης χειλέων, έρπης ζωστήρας. Γ. Όγκοι χειλέων: Σάρκωμα Kaposi (πιο συχνό στους καπνιστές).

 

Γλώσσα: Οι παθήσεις της γλώσσας είναι γεωγραφική γλώσσα, πτυχωτή γλώσσα, γλωσσίτιδα και οι όγκοι της γλώσσας (οι οποίοι συνήθως είναι ελκωτικοί).

 

Σταφυλή: Οι παθήσεις είναι η δισχιδής σταφυλή και η σταφυλίτιδα.

 

Βλεννογόνοι της στοματικής κοιλότητας: Άφθες, ερπητική στοματίτιδα, λευκοπλακία.