Όγκοι της στοματικής κοιλότητας

Μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στο στόμα, είναι από πλακώδη κύτταρα. Οι συνηθέστερες εντοπίσεις είναι χείλη, βλεννογόνος της παρειάς (μάγουλο), γλώσσα και έδαφος στόματος.

 

Κλινική εικόνα: Πόνος, δύσοσμη αναπνοή, δυσκολία στην κατάποση, σιαλόρροια.

 

Αντιμετώπιση: Ανάλογα της εντοπίσεως μπορεί να αντιμετωπιστεί α) χειρουργικώς β) ακτινοθεραπευτικώς γ) χημειοθεραπευτικώς και δ) με συνδυασμό των παραπάνω.