Φλεγμονές του εδάφους του στόματος

Λουδοβίκιος κυνάνγχη: συναντάται πιο συχνά σε νέους ενήλικες που έχουν προβλήματα με τα δόντια. Επίσης μπορεί νε προέλθει από φλεγμονή των μείζονων σιαλογόνων αδένων (υπογνάθιος και υπογλώσσιος), σε τραυματισμούς του εδάφους και σε γλωσσική αμυγδαλίτιδα.

 

Κλινική εικόνα: Κακή στοματική υγιεινή, πόνος κατά την μάσηση, οίδημα του τραχήλου, δυσκολία στην κατάποση, σιαλόρροια, τρισμός (δεν ανοίγει το στόμα) και πυρετός.

 

Αντιμετώπιση: Ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή. Αν υπάρχει απόστημα γίνεται διάνοιξη από έξω και όχι από μέσα από το στόμα.

 

Βατράχιο: Είναι κυστικός σχηματισμός στο έδαφος του στόματος από απόφραξη του πόρου του υπογναθίου ή του υπογλωσσίου σιαλογόνου αδένα.

 

Κλινική εικόνα: Ανώδυνη διόγκωση κάτω από την γλώσσα.

 

Αντιμετώπιση: Χειρουργική εξαίρεση.